Image 01

KWALIFIKACJE SEP

EKSPLOATACJA w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla:
- urządzeń, instalacji i sieci do 20kV
- zespoły prądotwórcze do 150 kW
- sieci oświetlenia ulicznego
- elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym do 1kV
- pomiary ochrony p.porażeniowej i odgromowej

DOZÓR w zakresie j/w.

Image 01

CERTYFIKOWANY INSTALATOR AUTOMATYKI BUDYNKU FIBARO

Certyfikat wydany przez KB Group s.c

Image 01

AUTORYZOWANY INSTALATOR PRODUKTÓW FIRMY HQVISION

Monitoring CCTV

Certyfikat wydany przez KB Group s.c

Image 02

AUTORYZOWANY INSTALATOR EATON ELECTRIC

Certyfikat wydany przez Eaton Electric Sp. z o.o

Image 02

ROZDZIELNICE I OBUDOWY DO 2500A ORAZ OPROGRAMOWANIE DO DOBORU APARATURY I KONFIGURACJI ROZDZIELNIC

Certyfikat wydany przez Eaton Electric Sp. z o.o..

Image 02

STEROWANIE I WIZUALIZACJA SYSTEMU xCOMFORT

Certyfikat wydany przez Eaton Electric Sp. z o.o.

Image 02

WSPÓŁCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDOWNICTWIE

Certyfikat wydany przez Eaton Electric Sp. z o.o.

Image 02

REALIZACJA UKŁ. STEROWANIA NA BAZIE AUTOMATYKI EATON

Certyfikat wydany przez Eaton Electric Sp. z o.o.

Image 03

APARATURA EATON W PRZEMYŚLE. PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ

Certyfikat wydany przez Eaton Electric Sp. z o.o.

Image 03

UZIEMIENIA - dobór, wykonanie, rezystancja w świetle aktualnie obowiązujących przepisów.

Certyfikat wydany przez TIM